معرفی نرم‌افزار
ويژگی‏های برنامه
تصاوير نرم افزار
CMS چيست؟
مزايای استفاده از CMS
فهرست مشتريان
نمونه سايتها
مجوزها
پشتيباني فني
پرسش‌هاي متداول
بازسازی وب سايت‌ها
درباره دمسان رايانه
تماس با ما
شركت مهندسي دمسان رايانه
نظرسنجي
تا چه حد با نرم‌افزارهاى CMS آشنايى داريد؟
اطلاعى ندارم
درحد مبتدى
بطور كامل

 نتايج

نمونه وب سايتهای اجرا شده

مركز مطالعات مديريت نيرو
http://www.emsc.org.ir
مركز مطالعات مديريت نيرو
دانشگاه شيراز
http://www.shirazu.ac.ir
دانشگاه شيراز
موسسه عالی بانكداری ايران
http://www.ibi.ac.ir
موسسه عالی بانكداری ايران
دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی
http://www.talif.sch.ir
دفتر برنامه ريزی و تأليف كتب درسی
شركت مهندسي كارور الكترونيك
http://www.karvarcctv.com
شركت مهندسي كارور الكترونيك
شركت همايار
http://www.homayar.net
شركت همايار
جامعه كيفيت ايران
http://www.irsq.org
جامعه كيفيت ايران
كانون بازنشستگان صندوق حمايت و يازنشستگي آينده ساز
http://www.kanoonayandehsaz.com
كانون بازنشستگان صندوق حمايت و يازنشستگي آينده ساز
انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق ايران
http://www.iranipa.com
انجمن مهندسي بهره وري صنعت برق ايرانورود به سيستم
شـناســـه:
كلمه عبور: